Văn hóa doanh nghiệp

  • GÓC SUY NGẪM

    Hy vọng bài viết này giúp ích được cho nhiều người, mong các bạn sẽ trở thành những nhân tài xuất sắc, với sự nghiệp thành công rực rỡ!
  • Văn hoá doanh nghiệp Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV

    Ngày 15/10/2016 tại Thành phố Vũng Tàu, Công ty tổ chức hội nghị xây dựng và triển khai chuyên đề văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Nhôm Lâm Đồng. Ban Chấp hành Đảng ủy – Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc – Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn TN Công ty ra Nghị quyết liên tịch thông qua một số nội dung cơ bản về văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Nhôm Lâm Đồng với những nội dung cụ thể như sau: