Hợp tác - Giao dịch

  • Huy

    Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.
  • Mời tham gia chào giá mua sắm vật tư PE liner ethylene

    Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: Gói mua sắm vật tư PE liner ethylene (PE cuộn khổ 185 cm) để phục vụ sản xuất trong dây chuyền công nghệ của chi nhanh Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV - Xí nghiệp bao bì Đồng Nai trong Quý II năm 2016.