Chào hàng cạnh tranh gói thầu số 2 - Sửa chữa trần, tường cyclone và bộ quá nhiệt thuộc sửa chữa lớn lò hơi số 2 nhà máy Nhiệt điện

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV có nhu cầu chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 2 - Sửa chữa trần, tường cyclone và bộ quá nhiệt thuộc sửa chữa lớn lò hơi số 2 nhà máy Nhiệt điện

Bên mời thầu (LDA) kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ nêu trên.

Chi tiết xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

Văn phòng LDA