Mời tham gia chào hàng cung cấp vật tư gói mua sắm vật tư an toàn, BHLĐ, PCCC

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) có nhu cầu mua sắm một số vật tư an toàn, BHLĐ, PCCC trong quý I năm 2016.

LDA kính mời các nhà cung cấp có năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp vật tư gói mua sắm vật tư an toàn, BHLĐ, PCCC.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

Văn phòng LDA