Thư cảm ơn thân mến gửi Cán bộ, nhân viên Công ty nhân kỷ niệm 8 năm thành lập

Thư cảm ơn thân mến gửi Cán bộ, nhân viên Công ty nhân kỷ niệm 8 năm thành lập