Đoàn giám sát của Quốc hội do đ/c Phan Xuân Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm UB KHCN và Môi trường

Đoàn giám sát của Quốc hội do đ/c Phan Xuân Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm UB KHCN và Môi trường làm trưởng Đoàn công tác đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát 02 dự án bauxit của TKV tại Đăk Nông và Lâm Đồng trong thực hiện công tác môi trường

. Trong 2 ngày làm việc (từ 20-21/12/2018), Đ/c Chủ nhiệm UB KHCN và MT đã đánh giá cao kết quả và sự cố gắng nỗ lực của TKV và công nhân cán bộ 02 dự án đã triển khai thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, an toàn môi trường,... 
Đ/c mong muốn TKV và công nhân cán bộ Công ty Nhôm Đăk Nông và Công ty Nhôm Lâm Đồng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Tây Nguyên và đất nước.