Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD 2018 và Hội nghị người lao động 2019

Ngày 15/1 và 16/1/2019, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019. Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với triết lý kinh doanh của doanh nghiệp coi nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng, quý giá nhất, LDA luôn coi trọng đầu tư và đẩy mạnh đào tạo dưới mọi hình thức do vậy năm 2018 Công ty đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh khả quan hoàn thành vượt chi tiêu các kế hoạch đề ra.

Cụ thể, năm 2018, toàn Công ty đã sản xuất 673.000 tấn alumin quy đổi, đạt 100,5% kế hoạch điều chỉnh, bằng 103,5% kế hoạch đầu năm và tăng 4,7% so với năm 2017; tiêu thụ 625.300 tấn, đạt 106,5% kế hoạch năm và bằng 109,2% so với năm 2017. Tổng doanh thu đạt gần 3.3000 tỷ đồng,  vượt 5,2% kế hoạch và tăng 12% so với thực hiện năm 2017.

Để đạt được mục tiêu trên, Công ty đã chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy trình vận hành, các quy định quản lý kỹ thuật, đáp ứng cơ bản yêu cầu quản lý sản xuất, thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên, làm chủ và vận hành hiệu quả dây chuyền công nghệ, nhất là dây chuyền alumin.

Bên cạnh đó, phát huy sức sáng tạo mạnh mẽ từ người lao động, có chuyên môn và say mê với nghề, Công ty đã có nhiều sáng kiến, giải pháp công nghệ áp dụng vào sản xuất, xử lý các tồn tại, điểm nghẽn của dây chuyền công nghệ, nâng cao năng suất.

Sang năm 2019, Công ty đặt mục tiêu sản xuất 650.000 tấn alumin, tiêu thụ 610.000 tấn, doanh thu 3.317 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Cũng trong năm 2019, Công ty tiếp tục duy trì sản xuất ổn định ở mức tải tối ưu kết hợp quản trị tốt về mặt công nghệ để đạt được các chỉ tiêu công nghệ và tiêu hao ở mức tối ưu. Phấn đấu hoàn thành và đạt được tốt hơn so với các chỉ tiêu kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt. Công ty cũng sẽ tiếp tục tập trung củng cố, chăm sóc, vận hành tốt máy móc thiết bị; đẩy mạnh chương trình tin học hóa, hiện đại hóa các khu vực nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả vận hành thiết bị, giảm tiêu hao lao động, giảm chi phí sản xuất.

Song song với đó, Công ty tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, duy trì thực hiện công tác đầu tư, chuẩn bị tốt máy móc, thiết bị, năng lực công tác, không gian các hồ chứa để đáp ứng yêu cầu sản xuất và phát triển Công ty; duy trì việc quan tâm, chăm lo đảm bảo công ăn việc làm, đời sống thu nhập và các chế độ phúc lợi cho CBCNV. Đồng thời, tiếp tục chú trọng xây dựng tác phong làm việc công nghiệp, thực hiện tốt công tác đào tạo nhằm xây dựng, phát triển nguồn nhân lực ngày càng lớn mạnh, bền vững…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng tập thể CBNV Công ty với những kết quả hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch SXKD năm 2018. Chủ tịch chỉ đạo, trong năm 2019, LDA cần phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được; đặc biệt ưu tiên các vấn đề về môi trường và an toàn lao động, chăm lo đời sống cho người lao động, nâng cao thu nhập, phát triển nhà ở cho CBCNVC. Bên cạnh đó, cần phối hợp tốt với địa phương giải quyết, hỗ trợ việc làm cho người dân trong vùng, đảm bảo giữ gìn văn hoá bản địa, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi tập thể CBCNV Nhôm Lâm Đồng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Tập đoàn giao trong năm 2019.