Hội nghị tổng kết công tác Cơ điện - Kỹ thuật công nghệ - Quản lý chất lượng năm 2018.

Ngày 30/3/2019, tại thành phố Đà Lạt, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cơ điện - Kỹ thuật công nghệ - Quản lý chất lượng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các Ban Cơ điện - Vận tải, Ban Tài nguyên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo điều hành Công ty, các tổ chức Đoàn thể, Lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng cùng toàn thể đội ngũ Cán bộ nhân viên của khối Cơ điện, Kỹ thuật công nghệ, Quản lý chất lượng.

Trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể sản xuất 675.700 tấn Alumin vượt công suất thiết kế là 25.700 tấn (công suất thiết kế tối đa là 650.000 tấn Alumin); đảm bảo an toàn, môi trường trong sản xuất; hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Đặc biệt đã đạt được nhiều bước tiến bộ về công tác quản lý trong đó có tiến bộ liên quan công tác quản lý kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Vũ Minh Thành đã đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ Cán bộ nhân viên làm công tác Cơ điện, Kỹ thuật công nghệ, Quản lý chất lượng. Trong năm 2018, đã có nhiều bước tiến quan trọng trong việc quy hoạch khai thác, tuyển quặng, xử lý một số điểm tắc nghẽn trong dây chuyền sản xuất alumin, vận hành ổn định và hiệu quả Nhà máy Nhiệt điện, công tác quản lý chất lượng cũng đạt được nhiều kết quả; thiết lập hệ thống định mức, bộ tiêu chuẩn, mã hóa danh mục vật tư xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý trên phần mềm, chủ động trong việc quản trị kế hoạch; trong lĩnh vực đo lường điều khiển đã có nhiều sáng tạo, chủ động giải quyết được nhiều công việc mang lại hiệu quả về tiết kiệm năng lượng, nhân lực, xử lý tình huống phát sinh trong sản xuất nhanh và hiệu quả hơn. Đặc biệt, thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng, trong năm 2018 Công ty đã giảm tiêu hao điện năng cho sản xuất Alumin từ 350 kwh/tấn sản phẩm (theo thiết kế) xuống 287,71 kwh/tấn sản phẩm góp phần quan trọng giảm chi phí sản xuất và có ý nghĩa trong công tác bảo vệ môi trường.

Mục tiêu năm 2019 của Công ty là tối ưu hóa, chuẩn hóa và duy trì sản xuất ổn định 650.000 tấn Alumin, phấn đấu đạt 670.000 tấn Alumin, đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn trong sản xuất và an toàn môi trường. Để hoàn thành được mục tiêu, Tổng Giám đốc Vũ Minh Thành đã triển khai nhiệm vụ cho các đơn vị trong Khối Cơ điện, Kỹ thuật công nghệ, Quản lý chất lượng.

Để động viên, khuyến khích thành tích đã đạt được của Khối Cơ điện, Kỹ thuật công nghệ, Quản lý chất lượng, tại Hội nghị đã khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2018.

Một số hình ảnh trong Hội nghị: