Thư cảm ơn!

Xin được gửi đến các cấp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo địa phương, Lãnh đạo Tập đoàn TKV, các bậc tiền bối, các đối tác, bạn bè và đặc biệt đến toàn thể CBCNV Công ty Nhôm Lâm Đồng bức thư cảm ơn của Đ/c Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Vũ Minh Thành nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày thành lập Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng -TKV (01/10/2010-01/10/2019).