Sửa đổi nội dung HSMCG mua sắm vật tư PE cuộn hạt nhựa PP phục vụ sản xuất quý IV năm 2019 (170/TB-DNP)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm