BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

 

Ông: Vũ Minh Thành

Tổng Giám đốc, thành viên HĐTV

Điện thoại:

Email: liemnt@lda.vn

 

                               

http://lda.vn/images/lanhdao/thanh3.jpg

 

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: thanhvm@lda.vn

 

                                   http://lda.vn/images/lanhdao/thang1.jpg

 

Ông: Nguyễn Quang Thuyết

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: thuyetnq@lda.vn

 

                             http://lda.vn/images/lanhdao/thuyet1.jpg

 

Ông: Phạm Dũng Sỹ

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: syphamdung@lda.vn

 

                                       http://lda.vn/images/lanhdao/sy1.jpg

 

Ông: Tường Thế Hà

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: hatt@lda.vn

 

                            http://lda.vn/images/lanhdao/ha1.jpg

 

Ông: Nguyễn Văn Phòng

Trợ lý Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: phongnv@lda.vn

 

  http://lda.vn/images/lanhdao/hanh.jpg

 

Bà: Nguyễn Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Điện thoại:

Email: hanhnt@lda.vn

 

  http://lda.vn/images/lanhdao/hanh1.jpg