Nhôm Lâm Đồng: Tuyên dương Nhân viên giỏi, Thợ giỏi và các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác sáng kiến năm 2018.

Ngày 23/4/2019, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV tổ chức Hội nghị tổng kết Nhân viên giỏi, Thợ giỏi; công tác sáng kiến năm 2018.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Thái Văn Long - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Lâm Đồng; các đồng chí Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể đội ngũ Nhân viên giỏi, Thợ giỏi và CBCNV có thành tích xuất sắc trong công tác sáng kiến năm 2018.

Với triết lý kinh doanh “coi nhân lực là nguồn tài nguyên quý giá nhất, là nguồn lực quyết định nhất để tạo ra sự phát triển, lớn mạnh và bền vững của doanh nghiệp”. Trong năm 2018, Công ty có nhiều chương trình đào tạo, nâng cao tay nghề, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đặc biệt đã công nhận, đào tạo 196 CBCNV là NV giỏi, Thợ giỏi các đơn vị. Trong năm vừa qua, đội ngũ này có những đóng góp quan trọng trong công tác quản lý; vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa doanh nghiệp; có 39 sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất được công nhận và 40/196 NV giỏi, Thợ giỏi đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Công ty chiếm hơn 38% số CBCNV đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn Công ty. Ngoài ra, Công ty có chế độ đãi ngộ về tiền lương, thưởng, thăm quan nghỉ mát, điều dưỡng,…và năm 2018 tiền lương sản phẩm bình quân của NV giỏi, Thợ giỏi là hơn 11 triệu đồng/người/tháng tăng 8,1 % so với năm 2017.

Bên cạnh đó, công tác sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất cũng được Công ty chú trọng và đẩy mạnh, phát huy sáng tạo của toàn thể CBCNV từ bộ phận sản xuất trực tiếp đến gián tiếp góp phần giảm chi phí sản xuất, giải quyết triệt để một số điểm nghẽn trong dây chuyền sản xuất Alumin, nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo an toàn lao động và an toàn môi trường.

Trong năm 2018, Hội đồng sáng kiến Công ty đã công nhận 39 sáng kiến trong đó các sáng kiến tiêu biểu vượt trội như Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước tự chảy để thu hồi nước từ hồ thải quặng đuôi số 6 về tái sử dụng tại Nhà máy Tuyển thay vì xả thải ra môi trường như trước đây, đã tiết giảm chi phí sản xuất như chi phí điện năng, nhân công vận hành, chi phí sửa chữa thiết bị, giảm thuế sử dụng tài nguyên và phí xả thải ra môi trường,...Theo tính toán việc áp dụng sáng kiến này tiết kiệm cho Công ty khoảng 7 tỷ đồng/năm.

Sáng kiến lắp đặt thêm hệ thống đường ống để đưa một phần lưu lượng từ thiết bị cô đặc cấp 6 về bồn sau cô đặc tại Phân xưởng Hòa tách - Cô đặc đã tăng công suất loại nước của Trạm cô đặc thêm 12 m3/giờ tương ứng tăng công suất sản xuất alumin lên thêm 40.000 tấn/năm; Giảm tiêu hao hơi hạ áp/m3 nước loại ra từ 0,28 tấn/m3 nước xuống còn 0,24 tấn/m3 nước, tiết giảm khoảng 65.000 tấn hơi/năm và tiết kiệm khoảng 24 tỷ/năm; Không thực hiện rửa nước định kỳ trạm cô đặc góp phần tiết giảm 3.600 tấn hơi hạ áp/năm, tiết kiệm 1,3 tỷ/năm. Đã giải quyết được điểm nghẽn trong dây chuyền sản xuất góp phần nâng cao và vượt công suất thiết kế sản xuất Alumin trong năm 2018.

Ngoài ra, Sáng kiến thay đổi mô hình sản xuất khu vực đóng bao Alumin từ 3 ca 4 kíp thành 2 ca 3 kíp đã tiết giảm hơn 10 công nhân vận hành, giảm thời gian hoạt động của thiết bị nhưng vẫn đáp ứng sản lượng sản xuất và sáng kiến này đã đem lại giá trị làm lợi khoảng 1,2 tỷ đồng/năm.

Phát biểu tại Hội Nghị, Đồng chí Thái Văn Long, Phó Chủ tịch liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Lâm Đồng đã đánh giá cao những thành tích Công ty đạt được trong các năm qua, đặc biệt Công ty đã nhận được giải 3 toàn quốc Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2017 là một niềm vinh dự rất lớn cho tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Thái Văn Long đã trao đổi các nội dung liên quan nhằm đẩy mạnh hoạt động sáng kiến của Công ty để đạt được các giải thưởng cao quý hơn trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Vũ Minh Thành - Tổng Giám đốc Công ty đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu của Đồng chí Thái Văn Long - Phó Chủ tịch liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Lâm Đồng. Đồng thời đánh giá cao, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ NV giỏi, Thợ giỏi và đã chỉ đạo các nội dung cần triển khai trong thời gian tới. Năm 2019, Công ty tiếp tục nuôi dưỡng, đào tạo và phát triển đội ngũ NV giỏi, Thợ giỏi và đẩy mạnh công tác sáng kiến phát triển theo chiều sâu, có chất lượng cao, tập trung theo hướng tối ưu hóa và đẩy mạnh chương trình tin học hóa, tự động hóa góp phần nâng cao hiệu quả SXKD.

Để ghi nhận thành tích đã đạt được trong năm 2018, tại Hội nghị Tổng Giám đốc đã khen thưởng cho Hội đồng sáng kiến Công ty; 64 NV giỏi, Thợ giỏi tiêu biểu; tặng giấy khen cho 30 cá nhân và 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác sáng kiến với tổng số tiền thưởng gần 700 triệu đồng./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phan Hạnh