Ông: Nguyễn Quốc Hưng

Chủ tịch Công ty

Email: hungnq@vinacomin.vn  

 

                                    

 

Ông: Nguyễn Văn Phòng

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

Email: phongnv@lda.vn

 

                                  

 

Ông: Phạm Dũng Sỹ

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám      đốc

Email: syphamdung@lda.vn

                               

 

 

Ông: Nguyễn Quang Thuyết

Phó Giám đốc

Email: thuyetnq@lda.vn

 

                                      

 

 

Ông: Tường Thế Hà

Phó Giám đốc

Email: hatt@lda.vn

 


                           

 

 

 

 

 
Thư viện ảnh

    Nội dung đang cập nhật...

Giá vàng