Ông: Nguyễn Quốc Hưng

Chủ tịch Công ty

Email: hungnq@vinacomin.vn  

 

                                    

 

Ông: Nguyễn Văn Phòng

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

Email: phongnv@lda.vn

 

                                  

 

 

Ông: Nguyễn Đức Thái

Phó Giám đốc

Email: thaind@lda.vn

                      

 

 

 

 

 

Ông: Đặng Trung Kiên

Phó Giám đốc

Email: kiendt@lda.vn

 

       

               

 

 

 


                           

 

 

 

 

 
Thư viện ảnh

    Nội dung đang cập nhật...

Giá vàng