BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

 

Ông: Vũ Minh Thành

Tổng Giám đốc, thành viên HĐTV

Điện thoại:

Email: liemnt@lda.vn

 

                               

/upload/2001072/20191205/grabf951ethanh3.jpg

 

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: thanhvm@lda.vn

 

                                  

/upload/2001072/20191205/grab1582fthang1.jpg

 

Ông: Nguyễn Quang Thuyết

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: thuyetnq@lda.vn

 

                            

/upload/2001072/20191205/grab518ecthuyet1.jpg

 

Ông: Phạm Dũng Sỹ

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: syphamdung@lda.vn

 

                                      

 

Ông: Tường Thế Hà

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: hatt@lda.vn

 

                           

 

Ông: Nguyễn Văn Phòng

Trợ lý Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: phongnv@lda.vn

 

http://lda.vn/images/lanhdao/hanh.jpg

 

Bà: Nguyễn Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Điện thoại:

Email: hanhnt@lda.vn

 

/upload/2001072/20191205/grabff59dhanh1.jpg

Thư viện ảnh
Giá vàng