BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TTHọ và tênNăm sinhDân tộcChức vụ
1Vũ Minh Thành09/8/1971KinhBí thư, Giám đốc
2Phạm Dũng Sỹ01/9/1977KinhPhó Bí thư, Phó Giám đốc
3Phạm Thị Thanh Hòa19/03/1971KinhỦy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT
4Nguyễn Văn Phòng27/07/1985KinhỦy viên Ban thường vụ, Phó Giám đốc
5Nguyễn Hùng Tuyến09/12/1973KinhỦy viên Ban thường vụ, TP TCNS
6Nguyễn Tuấn Anh02/03/1982KinhỦy viên Ban chấp hành, TP HCTH
7Đào Xuân Quang06/08/1980KinhỦy viên Ban chấp hành, QĐ PX NL
8Lê Thanh Bình1/25/1978KinhỦy viên Ban chấp hành,  GĐ DNP
9Dương Văn Huấn27/09/1975KinhỦy viên Ban chấp hành,  CVP Đảng ủy
10Trần Thanh Cảnh29/01/1989KinhỦy viên Ban chấp hành,  BT ĐTN
11Nguyễn Quang Thuyết21/06/1971KinhỦy viên Ban chấp hành, Phó Giám đốc
12Nguyễn Đức Thái27/08/1979KinhỦy viên Ban chấp hành,  TP CĐ
13Nguyễn Hùng Thái24/02/1980KinhỦy viên Ban chấp hành,  QĐ PX MT
14Nguyễn Thị Phước Hảo02/3/1983KinhỦy viên Ban chấp hành,  QĐ PX NĐ
15Lê Văn Hoàn12/02/1985KinhỦy viên Ban chấp hành, Phụ trách P KTTC
Thư viện ảnh
Giá vàng