BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY

TT

Họ tên

Chức danh

Đơn vị

A

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CÔNG TY

1

Trần Thanh Cảnh

Bí thư

Đoàn Công ty

2

Trần Thị Xuân Thủy

Phó bí thư

Trung tâm Hóa nghiệm

3

Nguyễn Thị Minh Giang

UV Ban thường vụ

Phòng Tổ chức - Lao động

4

Bùi Ngọc Phan

UV Ban thường vụ

PX. Tuyển Khoáng

5

Nguyễn Anh Duy

UV Ban chấp hành

PX. Nhiệt điện

6

Lê Mạnh Hưng

UV Ban chấp hành

Phòng KCS

7

Nguyễn Khắc Kiên

UV Ban chấp hành

PX. Trạm mạng

8

Nguyễn Hoàng Long

UV Ban chấp hành

PX. Hòa tách - Cô đặc

9

Nguyễn Vũ Long

UV Ban chấp hành

Phòng Cơ Điện

10

Trần Văn Mạnh

UV Ban chấp hành

PX. Khí hóa than

11

Phan Trọng Tài

UV Ban chấp hành

Văn Phòng

12

Trần Đức Thanh

UV Ban chấp hành

PX. Nước khí nén

13

Trần Nhật Thiên

UV Ban chấp hành

PX. Lắng rửa

14

Nguyễn Thị Thúy

UV Ban chấp hành

PX. Sửa chữa tổng hợp

15

Nguyễn Phan Tường Vy

UV Ban chấp hành

XN Bao bì Đồng Nai

B

CÁC CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC

I

CHI ĐOÀN KHỐI NV I

 

 

1

Nguyễn Thị Minh Giang

Bí thư

Phòng Tổ chức - Lao động

2

Trần Thị Liên

Phó bí thư

Phòng KH TT

II

CHI ĐOÀN KHỐI NV II

 

 

1

Lê Văn Hoàn

Bí thư

Phòng KT - TC

2

Nguyễn Thị Lam

Phó bí thư

Phòng Vật Tư

III

CHI ĐOÀN AN TOÀN - TBQ

 

 

1

Đồng Văn Thăng

Bí thư

Phòng AT MT

2

Trịnh Lê Hoàn

Phó bí thư

Phòng TBQ

IV

CHI ĐOÀN KHỐI KỸ THUẬT

 

 

1

Nguyễn Vũ Long

Bí thư

Phòng Cơ Điện

2

Lê Thị Thanh Hoa

Phó bí thư

Phòng Kỹ Thuật

V

CHI ĐOÀN ĐIỀU HÀNH KCS

 

 

1

Lê Mạnh Hưng

Bí thư

Phòng KCS

2

Đinh Thanh Tuấn

Phó bí thư

Phòng ĐHXS

VI

CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG

 

 

1

Phan Trọng Tài

Bí thư

Văn Phòng

2

Dương Hồng Thơ

Phó bí thư

Văn Phòng

VII

CHI ĐOÀN TRẠM MẠNG

 

 

1

Nguyễn Khắc Kiên

Bí thư

PX. Trạm mạng

2

Lương Ngọc Dũng

Phó bí thư

PX. Trạm mạng

XIII

CHI ĐOÀN SCTH

 

 

1

Nguyễn Thị Thúy

Bí thư

PX. SCTH

2

Nguyễn Hoàng Nam

Phó bí thư

PX. SCTH

IX

CHI ĐOÀN NƯỚC KHÍ NÉN - MÔI TRƯỜNG

 

 

1

Trần Đức Thanh

Bí thư

PX. Nước khí nén

2

Đặng Anh Dũng

Phó bí thư

PX. Nước khí nén

X

CHI ĐOÀN NHIỆT ĐIỆN

 

 

1

Nguyễn Anh Duy

Bí thư

PX. Nhiệt điện

2

Nguyễn Thanh Hậu

Phó bí thư

PX. Nhiệt điện

XI

CHI ĐOÀN KHÍ HÓA THAN

 

 

1

Trần Văn Mạnh

Bí thư

PX. Khí hóa than

2

Huỳnh Trọng Hiếu

Phó bí thư

PX. Khí hóa than

XII

CHI ĐOÀN HÓA NGHIỆM

 

 

1

Trần Thị Xuân Thủy

Bí thư

Trung tâm Hóa nghiệm

2

Nguyễn Hữu Ánh

Phó bí thư

Trung tâm Hóa nghiệm

XIII

CHI ĐOÀN KHAI THÁC

 

 

1

Nguyễn Văn Cường

Bí thư

PX. Khai thác

2

Nguyễn Văn Hải

Phó bí thư

PX. Khai thác

XIV

CHI ĐOÀN TUYỂN KHOÁNG

 

 

1

Bùi Ngọc Phan

Bí thư

PX. Tuyển Khoáng

2

Nguyễn Công Linh

Phó bí thư

PX. Tuyển Khoáng

XV

CHI ĐOÀN NGUYÊN LIỆU

 

 

1

Lê Công Hoãn

Bí thư

PX. Nguyên Liệu

2

Phạm Thành Lộc

Phó bí thư

PX. Nguyên Liệu

XVI

CHI ĐOÀN HÒA TÁCH - CÔ ĐẶC

 

 

1

Nguyễn Hoàng Long

Bí thư

PX. Hòa tách - Cô đặc

2

Ka Hỏi

Phó bí thư

PX. Hòa tách - Cô đặc

XVII

CHI ĐOÀN LẮNG RỬA

 

 

1

Trần Nhật Thiên

Bí thư

PX. Lắng rửa

2

Khằm Thị Mai

Phó bí thư

PX. Lắng rửa

XVIII

CHI ĐOÀN KẾT TINH

 

 

1

Vũ Thị Giang

Bí thư

PX. Kết tinh

2

Phạm Quốc Cường

Phó bí thư

PX. Kết tinh

XIX

CHI ĐOÀN NUNG

 

 

1

Thái Trung Duẩn

Bí thư

PX. Nung

2

Nguyễn Quốc Tuấn

Phó bí thư

PX. Nung

XX

CHI ĐOÀN XN BAO BÌ ĐỒNG NAI

 

 

1

Nguyễn Phan Tường Vy

Bí thư

XN Bao bì Đồng Nai

2

Nguyễn Minh Tú

Phó bí thư

XN Bao bì Đồng Nai

Thư viện ảnh
Giá vàng