BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY

NHIỆM KỲ 2017 - 2022
 
TTHọ và tênChức danhĐơn vị công tác 
1Trần Thanh Cảnh Bí thưChuyên trách
2Trần Thị Xuân ThủyPhó Bí thưPhòng ATMT
3Bùi Ngọc PhanUV Ban thường vụPX MT
4Nguyễn Thị Minh GiangUV Ban thường vụPhòng TCNS
5Trần Đức ThanhUV Ban thường vụPX NKN & MT
6Lương Ngọc DũngUV Ban chấp hànhPX TM
7Trương Đức TàiUV Ban chấp hànhPX SCTH
8Đỗ Huy ThànhUV Ban chấp hànhPX NĐ
9Nguyễn Mạnh ThịnhUV Ban chấp hànhPhòng KTCN
10Nguyễn Hữu ÁnhUV Ban chấp hànhPhòng QLCL
11Trần Nhật ThiênUV Ban chấp hànhPX LR
12Nguyễn Vũ LongUV Ban chấp hànhPhòng CĐ
13Lê Công HoãnUV Ban chấp hànhPX NL
14Nguyễn Quốc TuấnUV Ban chấp hànhPX NH
Thư viện ảnh
Giá vàng